Polisolokaty: Co to jest?
Jesteś tutaj: Home \ Polisolokaty

briefcase-icon2 Dołącz do pozwu przeciwko:

Allianz

Aegon

AXA

Compensa

TU Europa

Generali

Nordea

Open Life

Skandia

Inne

Walczymy o jasne i przejrzyste polisolokaty

Kancelaria Prawna INVICTUS nie godzi się nie stosowanie nieuczciwych praktyk, do których dopuszczają się towarzystwa ubezpieczeniowe. Obarczając polisolokaty zapisami, które w konsekwencji nakazują wnoszenia wysokich „opłat likwidacyjnych” czy „opłat od wykupu” występują wbrew zbiorowemu interesowi konsumentów. Nierzetelne informowanie w przypadku tych skomplikowanych produktów finansowych doprowadziło do ogromnych strat pieniężnych setki osób. Jeśli są Państwo w tej grupie zachęcamy do nawiązania współpracy z naszą firmą – pozew zbiorowy to szansa na odzyskanie utraconych pieniędzy!

Towarzystwa proponujące polisolokaty niejednokrotnie wprowadziły nieświadomych klientów w błąd. Łamiąc zasady uczciwej konkurencji proponowały niejasne i nadzwyczajnie skomplikowane zapisy w umowach, nie wzbogacając ich o stosowne wyjaśnienia odnośnie podejmowanego ryzyka i kosztów, które mogą pojawić się w razie zaprzestania opłacania składek. Doprowadziło to do ogromnych strat u osób, które licząc na bezpieczną lokatę pieniężną, zmuszone były pogodzić się z zapisem o opłatach likwidacyjnych.

Pragnąc, by umowy między towarzystwem ubezpieczeniowym, a klientem chcącym skorzystać z polisolokaty była sformułowana jasno i przejrzyście, sprzeciwiamy się nieuczciwym praktykom. Dlatego składamy pozwy zbiorowe, które mają na celu odzyskanie utraconych pieniędzy przez nieświadomych klientów.

polisolokatyUmowy ubezpieczenia na życie

ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym od lat funkcjonują na polskim rynku. Nie jest to klasyczne ubezpieczenia osobowe. Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to umowa o bardzo wysokim stopniu skomplikowania. Każdy ubezpieczyciel reguluje prawa i obowiązki stron wieloma różnorodnymi wzorcami umownymi. Analiza jej treści przez przeciętnego konsumenta jest w praktyce niemożliwa. Nie jest on bowiem w stanie bez odpowiedniego przygotowania zrozumieć mechanizmów prawno-finansowych zawartych we wzorcach umownych, które w niektórych przypadkach nawet nie są mu doręczane.

Na rynku oferowane są produkty, których warunki różnią się zasadami podziału wpłacanej składki ubezpieczeniowej, wysokością i rodzajem pobieranych opłat w trakcie trwania umowy, wysokimi opłatami likwidacyjnymi oraz niekorzystnym sposobem wyliczenia sumy ubezpieczenia. Na przestrzeni ostatnich lat umowy te uległy kolejnym dużym modyfikacjom.

Szczególnymi modyfikacjami objęte zostały te postanowienia umowne, które regulują kwestie pobieranych opłat związanych z rozwiązaniem umowy przed końcem umownego okresu jej trwania. Opłaty te występują pod nazwami „opłat likwidacyjnych”, „opłat od wykupu” lub też nie są wprost nazwane, tj. we wzorcach umownych mowa jest jedynie o wskaźniku wykupu, czyli procencie wypłacanym „ubezpieczonemu”.