Polisa na życie: Nie daj się oszukać!
Jesteś tutaj: Home \ Polisa na życie

briefcase-icon2 Dołącz do pozwu przeciwko:

Allianz

Aegon

AXA

Compensa

TU Europa

Generali

Nordea

Open Life

Skandia

Inne

Polisy na życie pełne nieuczciwych zapisów

Nie godząc się na nieuczciwe praktyki stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe zachęcamy Państwa do przyłączenia się do pozwów zbiorowych przeciwko praktykom sprzedawania polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem. Umowy, które firmy proponują swoim klientom w rzeczywistości są wieloletnimi i ryzykownymi inwestycjami, z których nie sposób się wycofać. Jakiekolwiek działania mające na celu odstąpienie od porozumień łączą się z koniecznością zapłacenia wysokich kwot – opłaty likwidacyjne w przypadku towarzystw, przeciwko którym składamy pozwy zbiorowe, wynoszą nawet 100 proc. wpłaconych pieniędzy! Są niebywale wysokie, a w dodatku klienci dokumenty zazwyczaj nie są informowani o niebezpieczeństwach.

Nie godząc się na tego typu praktyki, proponujemy Państwu przyłączenie się do zbiorowych działań i uczestnictwo w pozwach. W tej sposób mogą Państwo odzyskać – naszym zdaniem – niesłusznie utracone pieniądze. 50-stronicowe umowy, zapisy małym druczkiem i opłaty likwidacyjne sięgające całości wpłaconej kwoty – takim działaniom mówimy STOP. Polisy na życie powinny dawać spokój i zabezpieczenie, a nie ryzyko i konieczność walczenia o swoje prawa!

Polisy na życiePolisa na życie

Przez nieuczciwą sprzedaż polis na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK), Klienci często nieświadomie zmuszani są do dokonywania różnego rodzaju opłat manipulacyjnych, wstępnych oraz pokrywania kosztów związanych z administracją umowy.

Produkt oferowany jako polisa na życie to z reguły ubezpieczenie na życie z UFK, które służy do inwestowania środków w funduszach inwestycyjnych, a tylko znikoma ilość pieniędzy przeznaczana jest na ochronę.

Oznacza to, że spora część kapitału jest systematycznie umarzana i ma na celu pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej.

W związku z tym, że tego typu polisy mają charakter długoterminowy, w początkowym okresie koszty ponoszone przez Klienta są wysokie.

Z kolei niekorzystne zapisy z umowy (często zatajane przed Klientem) powodują, że wcześniejsza rezygnacja z produktu wiąże się dla Klienta ze znaczną stratą wpłaconych już pieniędzy.