Ubezpieczenie kapitałowe: Czym ryzykujesz?
Jesteś tutaj: Home \ Ubezpieczenie kapitałowe

briefcase-icon2 Dołącz do pozwu przeciwko:

Allianz

Aegon

AXA

Compensa

TU Europa

Generali

Nordea

Open Life

Skandia

Inne

Skomplikowane ubezpieczenia kapitałowe

Umowy dotyczące ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania. Klient bez odpowiedniego przygotowania prawno-finansowego nie jest w stanie zrozumieć wszystkich zapisów w niej zawartych. Z reguły nawet nie ma bezpośrednio do czynienia z pełnym zapisem takiej umowy – przy podjęciu decyzji kieruje się informacji jakie otrzymał od przedstawiciela firmy, z którą chce nawiązać współpracę. W wyniku tego klienci często wprowadzani są w błąd, czego następstwem jest chęć rezygnacji z umowy, co niestety nie jest proste i oczywiste.

W wyniku niezrozumienia zapisów umowy mnóstwo klientów towarzystw ubezpieczeniowych czuje się oszukanych. Ubezpieczenie kapitałowe, które miało przynieść ogromne zyski, okazuje się porażką – wartość polis jest często wyraźnie niższa niż zainwestowanych środków. Prowadzi to do prób odzyskania utraconych pieniędzy. Inną sprawą są opłaty likwidacyjne, które pojawiają się w momencie chęci rezygnacji z umowy – towarzystwo ubezpieczeniowe z ich tytułu pobiera całość lub ogromną część wkładu finansowego. W tym przypadku straty liczone są zazwyczaj w dziesiątkach tysięcy złotych!

Kancelaria Prawna INVICTUS pragnie reprezentować osoby, która padły ofiarą nielegalnych praktyk stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Jeśli czują się Państwo pokrzywdzeni – zachęcamy do współpracy. Razem możemy więcej!

ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowymUbezpieczenie kapitałowe

Bardzo często decydując o wyborze ubezpieczenia na życie z UFK (Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy), Klienci kierują się nie tylko chęcią uzyskania ochrony ubezpieczeniowej, ale liczą na zyski z części inwestycyjnej takiego produktu.

Ten typ ubezpieczenia ma charakter ochronno-inwestycyjny czyli pewna część płaconej składki pokrywa ochronę, zaś pozostała, przeznaczona jest na zakup jednostek uczestnictwa w UFK, który lokuje środki w różnego typu instrumenty finansowe takie jak akcje czy obligacje.

Zazwyczaj jednak część przeznaczana na ochronę jest minimalna więc ryzyko inwestycyjne, które obciąża Klienta, inwestującego swoje pieniądze w ramach UFK jest ogromne.

Poprzez nieuczciwe praktyki stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Klienci nie są świadomi ryzyka zawierania takich umów.